Krivična prijava Vojinu Mitroviću - Milione od stikera namješta za privatni džep


16.09.2022 12:04


Povodom afere "Stickeri" Transparency International u BiH (TI BiH) odlučio je podnijeti krivičnu prijavu protiv ministra komunikacija i veza u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Vojina Mitrovića. Pravilnikom koji je na snagu stupio 1. septembra Mitrović je predvidio da Ministarstvo može poslove nabavke stikera, koje su do sada obavljale državne institucije, ustupiti "stručnoj instituciji" koja će biti izabrana putem javnog konkursa.

Predviđeno je da vozači u BiH prilikom registracije vozila naknadu ubuduće mogu plaćati toj "stručnoj instituciji" koju izabere Ministarstvo, što praktično znači da bi se značajna javna sredstva preusmjerila privatnom preduzeću.

Iz TI BiH naglašavaju da je sve urađeno nezakonito jer ministar može pravilnikom koji je akt niže pravne snage samo da propiše odredbe o izgledu i sadržaju stiker naljepnice ali se samo zakonom mogu davati javna ovlašćenja.

Naglašavaju da niti jednim članom Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH nije propisano da ministar ima ovlaštenja da propisuje ko će vršiti nabavku stikera i naplatu javnih prihoda.

TI BiH smatra da je Mitrović izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH koje može počiniti službeno lice ako prekorači ovlaštenja kako bi pribavilo sebi ili drugom korist.

Kao glavni dokaz namjere da se pribavi lična korist TI navodi uslov u pravilniku da lica zaposlena kao članovi tima u „stručnoj instituciji“ moraju posjedovati određene certifikate koje je prije par godina tokom milionskih nabavki softvera za Šume Republike Srpske posjedovala samo jedna kompanija koja je proteklih godina dobila desetine miliona maraka na tenderima u Republici Srpskoj.

Ističu da je dodatni problem to što se privatnom poduzeću daju nadležnosti koje već ima državna agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka.

Navode kako je Ministarstvo ignorisalo mišljenje pomenute agencije da je uvođenje skupe nove tehnologije koja bi radila istu stvar bespotrebno te da će dodatno koštati vozače. Dodali su da je i veliki problem mogućnost da jedna privatna kompanija ima tehnologiju koja joj omogućava lociranje i praćenje vozila.

"Imajući u vidu sve navedeno evidentno da se ponovo radi o donošenju propisa koji su isključivo po mjeri pojedinaca te da je ovo očigledan primjer zarobljene države gdje institucije umjesto javnom interesu služe interesima pojedinaca i vladajuće elite", ističu iz TI.Izvor: BN
Foto: BN