Veliko zapošljavanje glasačke mašinerije u RiTE Ugljevik


15.08.2022 08:09


Masovno zapošljavanje u Rudniku i termoeletrani (RiTE) Ugljevik jedan je od primjera kako se stvara partijska vojska. Vladajuće stranke ne odustaju od tog koncepta, čak i kada ih na nezakonitosti i nepravilnosti upozore nadležne institucije. Andrea Dorić iz Socijalističke partije javno je potvrdila da je zahvaljujući stranci postala izvršna direktorica "Puteva Republike Srpske" i član UO Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).  

"Ja sam delegirana na mjesto izvršnog direktora u 'Putevima RS' ispred svoje političke opcije i naravno da je to prihvaćeno. S druge strane, imala sam i konkurs u APIF-u, isto je bila podrška partije i to se desilo, tako da sam ja na te dvije funkcije iz tog razloga", izjavila je nedavno Dorićeva.

Dorićevu, koja je i poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na obje funkcije „pogurala“ je partija i njen slučaj nije izuzetak, već pravilo, jer u Bosni i Hercegovini decenijama vlada partokratija, pa stvarana vlast nije u institucijama, već u vladajućim strankama.

Imenovanje takvih na rukovodeće funkcije u instiucijama, javnim preduzećima i ustanovama početna je tačka iz koje se ide dalje - u stvaranje stranačke mašinerije i partijske vojske.

Kada zasjednu na funkcije mimo zakonskih propisa i procedura, u te institucije počnu da zapošljavaju na stotine novih radnika, pod uslovom da će vjerno služiti partiji koja im je obezbijedila posao.

Masovno zapošljavanje u Rudniku i termoeletrani (RiTE) Ugljevik jedan je od primjera kako se stvara partijska vojska. Vladajuće stranke ne odustaju od tog koncepta, čak i kada ih na nezakonitosti i nepravilnosti upozore nadležne institucije.

Glavna služba za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj objavila je 2. avgusta Izvještaj o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije Zavisnog preduzeća RiTE Ugljevik za 2018. godinu, u kojem je navedeno da je, od ukupno 11 ranije datih preporuka, ta kompanija provelo šest preporuka, da su djelimično provedene dvije preporuke, dok tri preporuke nisu provedene.

Jedna od nesprovedenih preporuka odnosi se na zapošljavanje, koje je u RiTE Ugljevik u prošloj godini nastavljeno „udarničkim“ tempom.

„U toku 2021. godine Društvo je sa 71 licem zaključilo 210 ugovora o djelu. Sa određenim licima zaključeno je više ugovora po istom predmetu u trajanju od jedan mjesec do 12 mjeseci i više“, navedeno je u nalazu revizora.

U revizorskom izvještaju je naglašeno da su ugovori o djelu zaključeni i za poslove koji su u okviru djelatnosti Društva, poput izrade planova rada i organizacija rada pojedinih organizacionih dijelova, vođenje određenih knjigovodstvenih i drugih evidencija, praćenje realizacije zaključenih ugovora, poslovi objava nabavki na Web-u…, za koje je prema Zakonu o radu trebalo da se zaključuju ugovori o radu.

„Ugovori o djelu zaključeni su i za određene vrste usluga za koje se zaključuju ugovori u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (prevodilačke usluge, nadzora nad izvođenjem radova, revizije dokumentacije, pravnog, poreskog i savjetovanja u oblasti ekonomije i dr)“, navode revizori.

Tu nije kraj, jer su revizori utvrdili da je u toku 2021. godine ova kompanija sa 213 osoba zaključila više stotina ugovora o privremenim i povremenim poslovima. U moru novozaposlenih, našlo se i 47 osoba, kojima je u toku prošle godine u RiTE Ugljevik, po raznim osnovama, prestao radni odnos.

Radni odnos na određeno vrijeme u prošloj godini zasnovao je šest osoba, a njih 29, koji su radii na određeno, dobili su stalni radni odnos, navodno zbog povećanog obima posla.

„Za navedene aktivnosti nije bilo zahtjeva prema resornom ministarstvu za opravdanost i saglasnost Vlade Republike Srpske, koji su preporučeni samo u uslovima novog zapošljavanja (Zaključak Vlade Republike Srpske od 10.12.2020. godine)“, konstatovali su revizori.

Stojanoviću, funkcioneru vladajuće koalicije iz DEMOS-a, najvažnije od svega je bilo sačuvati i omasoviti stranačku mašineriju, stvorenu zapošljavanjem više stotina osoba u RiTE Ugljevik.

Stranačka mašinerija je i glasački mehanizam na izborima, koji će u puni pogon biti stavljena 2. oktobra.
Izvor: Žurnal
Foto: Capital