Političarima u BiH plate će biti veće za 500 maraka!


30.06.2022 12:46


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je, uprkos inicijativama da se izmjeni budžet za 2022. godinu, usvojio Zakon o finansiranju institucija BiH koji predviđa i povećanje plata vojnicima, policajcima, državnim službenicima, ali i izabranim i imenovanim zvaničnicima za 500 KM. "Za" je glasalo osam delegata, protiv dva i jedan suzdržan.

Komisija za finansije i budžet ovog doma danas je u amandmanskoj fazi podržala Prijedlog budžeta bez amandmana.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. godini iznose 1.073.600.000 KM.

Servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 819.189.119 KM.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 865.500.000 KM, dok ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnog duga BiH u budžetu za 2022. godinu iznose 1.892.789.119 KM.

Prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u budžetu ove godine povećani su osam odsto, odnosno za 77.600.000 KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu, dok je servisiranje spoljnog duga BiH veće za 11.636.188 KM ili jedan odsto u odnosu na budžet za 2020. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza veći su za 85.500.000 KM, odnosno 11 odsto u odnosu na budžet 2020. godine.Izvor: Agencije
Foto: Agencije