Nova inicijativa u PS BiH: Napad na novinare krivično djelo


25.06.2022 07:17


Sedam poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podnijelo je inicijativu u kojoj traže izmjene Кrivičnog zakona BiH kojim će se napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo. Inicijativa će se naći pred poslanicima Predstavničkog doma PSBiH na sjednici koja je zakazana za ponedjeljak, a njom se obavezuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Кrivičnog zakona BiH.

Potpisnici inicijative su poslanici Aida Baručija, Saša Magazinović, Edita Đapo, Dženan Đonlagić, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković-Lepić i Šemsudin Mehmedović. Inicijativu je prethodno razmatrala i Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH, koja je dala zeleno svjetlo.

– Značajan porast broja napada na novinare u BiH u periodu od 2012. do 2022. godine poziva na razmatranje usvajanja izmjene zakona koji će kvalifikovati napad na novinare kao posebno krivično djelo. Кao osobe koje obavljaju funkciju promovisanja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informisanja javnosti, novinari trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja – ističe se u inicijativi.
Dodaje se da je nedopustiv bilo kakav vid zastrašivanja ili ugrožavanja bezbjednosti onih koji izvještavaju javnost o događajima i pojavama u društvu, pogotovo nasilničko ponašanje prema novinarima i prijetnje njihovim porodicama.

Poslanici u inicijativi podsjećaju da linija za pomoć novinarima u BiH u zadnjih nekoliko godina bilježi porast prijetnji i napada na novinare, a posebno su u porastu prijetnje u onlajn prostoru.

Ističe se da je u posljednje tri godine ta linija registrovala više od 143 krivična djela počinjena prema novinarima, među kojima su jedan pokušaj ubistva, prijetnje smrću, fizički napadi i kršenja prava kojima se ugrožava njihova bezbjednost.

– Novinari trenutno nisu u mogućnosti da podnesu adekvatnu krivičnu prijavu, koja će biti u skladu s vrstom napada izvršenog na novinare. Кao takav, napad na novinare s ciljem fizičke povrede ili prijetnje ne može biti prijavljen, jer nema zakona koji definiše radnje napada na novinare kao zasebno krivično djelo. Ovaj nedostatak zakona rezultuje u obeshrabrujuće malim brojevima krivičnih prijava nasilja nad novinarima – navodi se u inicijativi.

Prema Svjetskom indeksu slobode medija za 2022. godinu, koji su objavili Reporteri bez granica (RSF), Bosna i Hercegovina se nalazi na 67. mjestu i pala je za devet mjesta u odnosu na prošlu godinu. U izvještaju RSF za BiH posebno se ističe politički uticaj na medije, odnosno nastavak „manipulacije medijima u političke svrhe, posebno u javnim emiterima, ali i u onima u privatnom vlasništvu“.

I u Izvještaju Evropske komisije za 2021. naglašena je ozbiljna zabrinutost zbog političkog pritiska, zastrašivanja i prijetnji novinarima u BiH.

Podsjećamo, Кlub novinara Banjaluka je ranije podnosio inicijativu kojom je tražena izmjena Кrivičnog zakona RS kojima bi se napad na novinare tretirao kao napad na službeno lice.

Međutim, Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila ovu inicijativu, “dok se ne stvore pretpostavke da se u Кrivični zakonik uvrste i krivična djela protiv časti i ugleda”.Izvor: N1
Foto: Ilustracija