Šmit ponovo izmijenio Izborni zakon BiH


04.04.2024 12:37


Visoki predstavnik Kristijan Šmit, koga vlasti Republike Srpske ne priznaju, ponovo je izmijenio odredbe Izbornog zakona BiH. Šmit je u suštini ispravkom zakona spriječio vladajuće stranke da preuzmu kontrolu nad Centralnom izbornom komisijom BiH odmah nakon lokalnih izbora.

Prema ispravkama, šest članova aktuelnog saziva CIK-a ostaje do 2027. godine, jer se na njih ne odnose odredbe o penzionisanju.

"Ustanovljeno je da je u tekstu Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (br. 17/24) pronađena tehnička pogreška, te shodno navedenom dostavljamo ispravak", navodi OHR.

Dodaje se da je "neophodno izvršiti ispravak u tekstu članka 20.16b, tako da se u prvoj rečenici iza riječi: 'Centralne izborne komisije BiH” dodaju riječi: “ne podliježu uslovu za odlazak u starosnu penziju propisanom u stavcima (1) i (2) članka 2.5a ovog zakona,' i interpunkcijski znak zarez (,)."

Slijedom navedenog, tekst članka 20.16b glasi:

"Postojeći članovi Centralne izborne komisije BiH ne podliježu uslovu za odlazak u starosnu penziju propisanom u stavcima (1) i (2) članka 2.5a ovog zakona, neće biti u obvezi podnijeti ostavke ili biti razriješeni zbog neispunjavanja uslova iz članka 2.5, stavak (6), ako ti uslovi nisu postojali u vrijeme njihovog imenovanja. To se neće odnositi na uslove propisane u članku 2.5., stavak (6), točke 6) i 7) ovog zakona", navedeno je u aktu kojeg je visoki predstavnik potpisao 2. aprila ove godine.

Prema izvornoj odluci visoki predstavnik je nametnuo odredbe prema kojima bi članovima CIK-a koji napune 65 godina istekao mandat. To znači da su već sada van mandata članovi CIK-a Suad Arnautović i Jovan Kalaba. Osim toga, Ireni Hadžiabdić je već istekao mandat.Izvor: Klix
Foto: OHR