BiH otvara pregovore sa EU


22.03.2024 07:24


Evropski savjet je danas nakon višečasovnog zasjedanja, dao zeleno svjetlo BiH za otvaranje pregovora sa EU. Ovo su zaključci:

 

Pozivajući se na deklaraciju iz Granade, Evropski savjet je sagledalo pripreme za proširenje i unutrašnje reforme, podsjećajući da rad na oba kolosijeka mora napredovati paralelno kako bi se osiguralo da i buduće države članice i EU budu spremne u vrijeme pristupanja.

Evropski savjet će se na predstojećem sastanku pozabaviti unutrašnjim reformama s ciljem usvajanja zaključaka o mapi puta za budući rad do ljeta 2024. godine.

Nadovezujući se na preporuku Komisije od 12. marta 2024. godine, Evropski savjet odlučuje da otvori pristupne pregovore sa BiH.

Evropski savjet poziva Komisiju da pripremi pregovarački okvir s ciljem da ga Savjet usvoji u trenutku kada se preduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci Komisije od 12. oktobra 2022. godine.

Evropski savjet pozdravlja napredak Ukrajine i Republike Moldavije u napredovanju u neophodnim reformama na njihovom putu prema EU.

Nakon podnošenja nacrta pregovaračkih okvira za Ukrajinu i Republiku Moldaviju, Evropski savjet poziva Savjet da ih brzo usvoji i da bez odlaganja nastavi s radom.

Evropski savjet prima na znanje tekuće napore Gruzije i ohrabruje zemlju da napreduje u neriješenim prioritetnim reformama.Izvor: Nezavisne
Foto: N1