SNSD kooperativan kao nikad - Ispunjen evropski zahtjev


16.02.2024 14:26


Na hitnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine delegati Doma naroda BiH danas su jednoglasno usvojili Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Radi se o zakonu koji je usklađen s odgovarajućim direktivama i uredbama Evropske unije u toj oblasti.

Podsjetimo da je SNSD ranije blokirao donošenje ovog zakona i da su pred predstavnicima EU ustuknuli i tako još jednom pokazali pravo lice - da jedno pričaju u Banjaluci, a drugo rade u Sarajevu

Inače, predstavnici MONEYVAL nalaze se u BiH i jasno su dali do znanja da će BiH biti vraćena na "sivu listu" ukoliko do kraja ove sedmice ne bude usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca u BiH.

Ovaj zakon je jedan od prioriteta da bi u martu EU odobrila otvaranje pregovora sa BiH.

 Izvor: BN
Foto: N1