Namještanje posla: OC „Jahorina“ dao 117.000 KM klubu na čijem je čelu Elek


01.02.2024 09:03


Olimpijski centar nedavno je raspisao nabavku promocije OC „Jahorina“ na sportskim događajima, a na tender se prijavio samo jedan ponuđač, odnosno KK „Jahorina“, kojem je na kraju i dodijeljen ugovor. Tenderom je, između ostalog, zahtijevano iznajmljivanje prostora minimalnih dimenzija tri metra sa dva metra za postavljanje promotivnog pulta dimenzije dva metra sa metar i po sa dva promotera Olimpijskog centra.

Zatražili su i fotografisanje svake promocije dronom u Ultra HD rezoluciji, jedan sat dnevno tokom trajanja svih promocija i dostavljanje obrađenih fotografija Olimpijskom centru u roku 12 sati od dana fotografisanja, a troškove snosi davalac usluge.

KK „Jahorina“ će ovaj iznos za dvomjesečnu promociju Olimpijskog centra.

Košarkaški klub će biti obavezan i da plati angažman jednog moderatora za svih sedam promocija od početka do kraja svakog događaja.

Ožegović: Elek vjerovatno u sukobu interesa

Damjan Ožegović iz organizacije Transparency international BiH ističe da je predjsednik Nadzornog odbora OC „Jahorina“ Nedeljko Elek vrlo izgledno u sukobu interesa sa ponuđačem u kom je on predsjednik kluba.

„Zakon o javnim nabavkama ima izričitu odredbu da je ugovor sklopljen suprotno ovoj odredbi – ništav“, upozorio je Ožegović.

Pojasnio je da sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta, odnosno ponuđača obuhvata situacije kada predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u sprovođenje postupka javne nabavke ili mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i nezavisnost u okviru postupka, a naročito ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu.

Kazao je i da će Transparency international BiH na osnovu ovog teksta CAPITAL-a podnijeti prijavu Agenciji za javne nabavke BiH.

Elek: Nema sukoba interesa, širimo ljubav

Predsjednik Nadzornog odbora OC „Jahorina“ i predsjednik pomenutog košarkaškog kluba smatra da u pomenutoj situaciji nema sukoba interesa, te da je najvažnije podržavati sport.

„Nema nikakvog sukoba interesa. Podržavamo sport, pomažemo klub, širimo ljubav…“, istakao je u svom stilu Elek.

(Capital)Izvor: Capital
Foto: Ilustracija