Ustavni sud ukinuo odredbu iz kriminalizacije klevete u Srpskoj


19.01.2024 07:56


Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je na plenarnoj sjednici odlučio da je član zakona kojim se kriminalizuje kleveta u Republici Srpskoj neustavan, te je tu odredbu ukinuo a tiče se povrede ugleda Republike Srpske. Zaključeno je da članovi zakonika koji se odnose na kriminalizaciju klevete nisu u suprotnosti sa Ustavom BiH. S druge strane, član 280 a. koji se odnosi na povredu ugleda Republike Srpske, biće stavljen van snage jer je suprotan Ustavu BiH.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je danas na plenarnoj sjednici da je član 280a. osporenog zakona kojim se propisuje zatvorska kazna za povredu ugleda Republike Srpske, njenih naroda i simbola suprotna Ustavu BiH.


U pogledu ocjene ustavnosti člana 280a. Ustavni sud je, između ostalog, smatrao da obim djela koja se mogu smatrati kažnjivim u skladu sa članom 280a. osporenog zakona (Povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda) dovodi u pitanje proporcionalnost miješanja kroz krivične sankcije.

Osim toga, Ustavni sud je primijetio da krivično djelo iz citiranog člana, za koje je propisana kazna zatvora, ostavlja mogućnost primjene mjera propisanih Zakonom o krivičnom postupku za osiguranje prisustva optuženog lica i uspješno vođenje krivičnog postupka, odnosno mogućnost da se optuženom odredi i pritvor, što dodatno potvrđuje odvraćajući učinak člana 280a. Ustavni sud je zaključio da član 280a. nije proporcionalan ciljevima zbog kojih je donesen i da takvo miješanje u slobodu izražavanja nije „neophodno u demokratskom društvu“.

Ovo je prva sjednica Ustavnog suda BiH koja je održana bez sudija iz Republike Srpske.

Ovu apelaciju je uputio Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH krajem avgusta prošle godine, nakon što je vlast u Republici Srpskoj donijela u NSRS izmjene Krivičnog zakona u koji je ugradila kriminalizaciju klevete.

Podsjetimo da je NSRS donijela skupštinski zaključak da se odluke Ustavnog suda BiH neće provoditi u Srpskoj dok u njemu sjede strane sudije.

Ustavni sud Bih ostao je bez sudija iz Republike Srpske nakon što su ranije sudije otišli u penziju, a njihova popuna nije provedena zbog zahtjeva vlasti iz Republike Srpske da se protjeraju strane sudije i donese zakon o Ustavnom sudu BiH.

Ustavni sud broji devet sudija po dva iz tri konstitutivna naroda i tri stranca koje uz saglasnost Predsjedništva imenuje Sud za ljudska prava.Izvor: BN
Foto: US BiH