Gdje završava novac od akciza na puteve u BiH?!


21.12.2023 08:37


U ovom trenutku na računima Uprave za indirektno oporezivanje BiH postoji 245 miliona KM koje su prikupljene po osnovu putarine za izgradnju auto-puteva, ali taj novac, koji po pravilu pripada 'Autoputevima RS', 'Autocestama FBiH' i Brčko distriktu, i dalje čeka na raspodjelu, jer Upravni odbor UIO, koji je nadležan za to pitanje, ne može da se dogovori. Novca od akciza prepun je budžet, a izgradnje auto-puteva ni na vidiku, dok je o održavanju puteva suvišno i govoriti. Za 16 godina, vlasti u BiH su uzele sedam milijardi maraka od akciza i šest milijardi od putarina, a kao rezultat imamo samo nova zaduženja za izgradnju puteva.

Međutim, sada imamo situaciju da na računu stoji 245 miliona KM za izgradnju putne infrastrukture, ali upravni odbor UIO BiH ne može se dogovoriti kako i kad da raspodijeli taj novac.

Čeka se da Upravni odbor UIO BiH donese odluku ili o metodologiji konačne raspodjele putarine ili da privremeno raspodijeli ta sredstva, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

I dok se čeka da se neko smiluje da novac podijeli na ravne časti, putevi koje trenutno imamo propadaju, a ako se u obzir uzme kompletan prihod od akciza, trebalo bi da imamo 800 kilometara autoputa. Međutim, od svega toga, trenutno u cijeloj BiH postoji 240 kilometara trase.

Takođe, postoji mogućnost da je inflacija pojela oko 30 odsto vrijednosti novca koji stoji na računu. To znači da čak i kada se 245 miliona podijeli, pitanje je šta će se s tim novcem moći.

'Mi plaćamo kamate na kredite koje dobijamo od evropskih banaka da je mudrosti i pameti vjerovatno bi taj iznos bio dogovoreno raspoređen i iskorišten za otplatu kredita pre roka jer nema potrebe da plaćamo kamate na kredite koje smo uzeli a BiH je toliko siromašna zemlja da izgradnja infrastrukture te vrste će odvesti u bedu sve nas kao građane zato što nema ulaganja u proizvodnju i nova zaposlenja',kaže Zoran Pavlović, ekonomista.

Stručnjaci kažu da, čak i ukoliko bi se sad taj novac prebacio na račune, moglo bi se napraviti tek oko 15 kilometara autoputa, uzevši u obzir trenutne cijene materijala za izgradnju i opremanje saobraćajnica koje su porasle zbog inflacije.

'Prava je nepoznanica gdje se troše sredstva koja se prikupljaju po osnovu akciza koje se troše za puteve i autoputeve u BiH. Mi nismo nikad dobili izvještaj koliko je kilometara puteva i autoputeva izgrađeno tim sredstvima i mislim da javnost i građani BiH zaslužuju izvještaj zato što tu i akcizu i ove namjenske akcize za izgradnju puteva i autoputeva plaćamo svi',kaže Mira Pekić, poslanik u Predstavničkom domu PS BiH.

Nemamo ni izvještaje o trošenju novca, a nemamo ni dovoljno puteva i autoputeva koje bismo imali da se sredstva troše u svrhe za koje su planirana. Time bi BiH postala tranzitna zemlja i samim tim privukla i turiste i investitore, a i prihode. Ono što sada sigurno imamo, dok se vozimo putevima ovakvim kakvi su, su samo oštećenja vozila.Izvor: BN
Foto: Pixabay/Ilustracija