Pravni zastupnici: Ne narušavajte lični ugled i čast Košarca


24.11.2023 14:06


Poslanici kluba SDS - PDP - Lista za pravdu i red u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH pokrenuli su prije nekoliko dana inicijativu za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Staše Кošarca, zbog kako oni navode, nasilja nad ženama. Potpisnici ove inicijative smatraju da Staša Košarac zbog povezivanja sa porodičnim nasiljem, nije moralno prihvatljiv da bude na čelu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i da vrši funkciju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

No, sada je uslijedila i reakcija pravnih zastupnika Staše Košarca.

'Kao punomoćnici gospodina Staše Košarca, aktuelnog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a tragom informacija u vezi sa navodnim nasiljem u porodici, koje je u javnost plasirala njegova bivša supruga gospođa Sanja Košarac rođ. Stanković, ovom prilikom želimo obavijestiti javnost da se protiv našeg mandanta ne vodi krivični postupak pred nadležnim Okružnim javnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, kao ni pred bilo kojom drugom pravosudnom institucijom', naveli su u zvaničnom saopštenju.

Potom su dodali:

'Prije svega ističemo da su apsolutno netačne informacije koje je gđa. Sanja Košarac rođ. Stanković plasirala u javnom prostoru, a prema kojima je gdin. Staša Košarac navodno učinilac krivičnog djela Nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, počinjenog prema njoj. Nesporna činjenica je da je gđa. Sanja Košarac rođ. Stanković, dana 29.12.2020. godine protiv gdina. Staše Košarca podnijela krivičnu prijavu nadležnom Tužilaštvu u kojoj ga je sumnjičila za izvršenje krivičnog djela Nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Nakon sprovedene procedure u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i u skladu sa temeljnim principima vladavine prava Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, nadležno Tužilaštvo je 07.07.2022. godine donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv gdina. Staše Košarca, iz razloga što je iz prijave i pratećih spisa bilo očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo. Navedene činjenice i okolnosti gđa. Sanja Košarac rođ. Stanković ne saopštava u javnosti, te svjesno, a sa ciljem uzrokovanja štete našem mandantu, stvara privid da je ona žrtva, te javnost, građane i nosioce političkih funkcija dovodi u zabludu da se radi o žrtvi porodičnog nasilja'.

Između ostalog, dodali su kako je predmetna tužilačka odluka Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu konačna.

'Navedeno se svakako može provjeriti i kod nadležnog Tužilaštva. Dodatno, želimo ukazati na činjenicu da je za gdin. Stašu Košarca, prije imenovanja na poziciju ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u mandatu 2022 – 2026. godine, utvrđeno da ispunjava sve potrebne uslove za izbor propisane odredbama Zakona o Savjetu ministara BiH i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Navedeni uslovi se, između ostalog, odnose na to da protiv gdina. Staše Košarca nije izrečena kazna za krivično djelo, te da protiv njega nije potvrđena optužnica. Pomenute provjere su, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, izvršile Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Centralna izborna komisija BiH.

U konačnici ističemo da s obzirom na specifičnu porodičnu situaciju, te ne želeći da dodatno viktimizuje svoju maloljetnu djecu u okolnostima činjenice razvoda braka, gdin. Staša Košarac svjesno nije htio reagirati na plasirane dezinformacije u javnosti. Napominjemo da na strani gdina. Staše Košarca apsolutno ne postoji bojazan od pokretanja postupaka koji se na tragu plasiranih dezinformacija pokušavaju pokrenuti protiv njega, kako iz razloga punog povjerenja u principe vladavine prava, te povjerenja u nadležne institucije.

S tim u vezi posebno napominjemo da će gdin. Staša Košarac protiv svih onih koji tragom plasiranih dezinformacija pokušavaju istog difamirati u javnosti, te stvaraju utisak da se radi o istinitim informacijama i činjenicama, te koji te neistinite informacije, stvarajući atmosferu javnog linča, pokušavaju iskoristiti kao sredstvo političkog i svakovrsnog drugog obračuna sa njim i njegovim političkim radom, a kojim radnjama se u konačnici narušava njegov nesporni lični ugled i njegova čast, pokrenuti postupke radi zaštite i ostvarivanja prava koja mu po pozitivnopravnim propisima u Bosni i Hercegovini pripadaju', zaključeno je u saopštenju.

Pravni zastupnici ministra Košarca su Alen Nakić i Džemo Hadžiomeragić iz Sarajeva.Izvor: N1
Foto: N1