Obustavljen postupak protiv Sebije Izetbegović


19.06.2023 08:44


Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje u mlade KS prekinulo je postupak po zahtjevu advokata Sebije Izetbegović, Esada Oruča protiv rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 3. aprila ove godine.Prekid postupka će trajati dok Opštinski sud u Sarajevu ne riješi prethodno pitanje u predmetu koje se odnosi na Rješenje rektora UNSA od 9. marta ove godine kojim se poništava upis u Matičnu knjigu magistranata.

U obrazloženju se navodi da je u postupku utvrđeno da se ne može riješiti ova upravna stvar, koja čini samostalnu pravnu cjelinu, dok nadležni organ isto ne riješi.

Protiv ovog zaključka se može pokrenuti upravni spor. Ovo je nezakonito. Postupak pred sudom i žalba nemaju veze jesno s drugim, te ovakav zaključak je protivan zakonu.

Podsjećamo, nakon što je Senat ranije odlučio da joj oduzme zvanje magistra i redovnog profesora, ona je ostala i bez doktorske diplome.

Nepotpuna dokumentacija, nepostojanje dokaza o položenim ispitima, činjenica da nikada nije štampana njena magistarska diploma, ispisani ispiti na listu papira, broj dosjea… samo su neki od dokaza za strmoglavi pad Sebije Izetbegović i akademsku degradaciju.Izvor: Avaz
Foto: Avaz