Usvojen Okvirni budžet BiH, biće novca za izbore


26.05.2022 14:50


Savjet ministara BiH usvojio je jednoglasno Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2022 - 2024. godine, koji sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2022. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2023. i 2024. godinu. Ovaj dokument prati Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period koji je Fiskalni savjet usvojio krajem marta ove godine, a kojim je utvrđen okvir za finansiranje institucija BiH za 2022. godinu u iznosu 1.073.600.000 КM, od čega su izdvajanja prihoda od indirektnih poreza 865.500.000 КM, a ostatak su vlastiti prihodi. Istovremeno su preliminarno dati rashodi institucija BiH za 2023. godinu u iznosu 1.073.900.000 КM, a za 2024. godinu okvirne procjene iznose 1.074.100.000 КM.

Dokument okvirnog budžeta prioritetno, između ostalog, podržava nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, daljnje provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), te osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2022. godine i lokalnih izbora 2024. godine, kao i osiguranje potrebnih sredstava za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika u ovom periodu.

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH biće objavljen na službenoj veb stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na ovaj način stvoreni su uslovi da Ministarstvo finansija i trezora pripremi i Savjetu ministara BiH na utvrđivanje dostavi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja, saopšteno iz Savjeta ministara.Izvor: BN
Foto: BN