Odluka o kretanju sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu


30.03.2023 10:50


Savjet ministara danas će na sjednici u Sarajevu razmatrati nacrtu sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na zapadnom Balkanu. Na sjednici će biti riječi i o prijedlogu odluke o usvajanju strategije za borbu protiv korupcije 2022-2024. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, čiji je predlagač Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Pred ministirma bi trebalo da se nađe i nacrt odluke o ratifikaciji protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih gasova i bakterioloških metoda ratovanja, čiji je predlagač Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara.

Na dnevnom redu su i prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina i prijedlog odluke o izmjeni odluke o formiranju međuagencijske Radne grupe za uspostavljanje sistema za razmjenu podataka o putnicima, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministri će razmatrati i informaciju o održanim konsultacijama sa Evropskom komisijom u vezi sa donošenjem odluke Savjeta ministara o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH.

Na sjednici će biti riječi i o informaciji o realizaciji višegodišnjeg kapitalnog projekta "Jedinstveni izborni informacioni sistem BiH", čiji je predlagač Centralna izborna komisija BiH i izvještaj o radu Komisije za saradnju BiH sa NATO-om za period od 1. jula od 31. decembar 2022. godine.

Ministi će razmatrati i izvještaj za period od 1. jula do 31. decembra 2022. godine o sprovođenju sporazuma Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih dionica E-661.

Na dnevnom redu sjednice su Prijedlog dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022-2024. godine i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za isti period, te prijedlog akcionog plana za period 2021-2025. godina Strategije u oblasti migracija i azila.

Sjednica je zakazana za 10.00 časova.Izvor: Srna
Foto: Arhiv