RiTE Ugljevik pri izdisaju, obaveze veće od imovine?!


Objavljeno: 2021-09-03 10:48U obrazloženju odluke o neusvajanju plana poslovanja RiTE Ugljevik, prema tom dopisu, je navedeno „da su kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine, pa da preduzeće mora konstantno posezati za kratkoročnim zaduživanjem kako bi održalo likvidnost“... Koliko je to ozbiljan problem, najbolje govori to što ovo preduzeće, kako se navodi u dopisu, ima trenutno preko 45 miliona maraka dospjelih neizmirenih obaveza.


Foto: RiTE Ugljevik pri izdisaju, obaveze veće od imovine?!

"Rudnik i termoelektrana Ugljevik se posljednjih godinu dana nalazi u konstantnom problemu likvidnosti, što otežava normalan rad ovog elektroenergetskog giganta. To na određen način odslikava i odluka Skupštine Akcionara koja već dva puta ne usvaja Plan poslovanja preduzeća za 2021. godinu", piše u dopisu radnika "RiTE Ugljevik", koji je u posjedu portala dešavanjaubijeljini.

Dalje se navodi da skupština akcionara Rudnika i termoelektrane Ugljevik na posljednjoj sjednici održanoj krajem jula nije usvojila Plan poslovanja ovog preduzeća za 2021. godinu.

U obrazloženju odluke o neusvajanju plana poslovanja RiTE Ugljevik, prema tom dopisu,  je navedeno „da su kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine, pa da preduzeće mora konstantno posezati za kratkoročnim zaduživanjem kako bi održalo likvidnost“.

Takođe se navodi da Skupština akcionara smatra da nije ispoštovana odluka Vlade RS o fuunkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda RS a.d. Banjaluka u MH „ERS“ MP AD Trebinje, kojim se, između ostalog, traži od preduzeća da smanji troškove za 10%.

Nakon Skupštine akcionara i Vlada RS je preko Ministarstva energetike i rudarstva ponovo reagovala novim dopisom kojim se, opet, traži da se ispoštuju zahtjevi iz ranijih zaključaka Vlade, te ističe da su svi organi u javnim preduzećima dužni da provode odluke i smjernice Vlade u pogledu uspostavljanja i vođenju politika iz oblasti za koje su osnovani.

Koliko je to ozbiljan problem, najbolje govori to što ovo preduzeće, kako se navodi u dopisu, ima trenutno preko 45 miliona maraka dospjelih neizmirenih obaveza.

Takođe se navodi, da je preduzeće zbog neizmirenja obaveza prema dobavljačima suočeno sa velikim brojem tužbi, koje dodatno opterećuju poslovanje za iznos presuđenih kamata i sudskih troškova.

U dopisu se konstatuje da preduzeće ostvaruje planirani nivo proizvodnje, ali se suočava sa ozbiljnim finansijskih problemima, što može da ukaže na nedomaćinsko upravljanje.

"Uostalom, javna je tajna da je direktor preduzeća Čedomir Stojanović, nakon stupanja na dužnost u RiTE Ugljevik, osnovao i izgradio privatnu firmu u Bijeljini koja posluje uspješno za razliku od ovog giganta na čijem je čelu. Radi li se tu o sukobu interesa ili je možda Stojanović više posvećen poslovanju svoje privatne firme nego RiTE Ugljevik", pitaju radnici koji strepe za perspektivu ovog elektroenergetskog preduzeća.


Izvor: BN

Copyright © 2015-2021 Radio BN. Sva prava zadržana.

Razvoj: Slađan Milovanović.