Muzikoterapija je dobra za razvoj!


Objavljeno: 2019-08-14 12:05Muzikoterapija se preporučuje i kod zdravih ljudi, radi stimulisanja psihomotornog razvoja, povećanja kreativnosti i produktivnosti, razvoja duhovnosti, psihoprofilaksi i u prevenciji poremećaja


Foto: Internet

U mnoštvu metoda, kao vid lečenja, sve više se pominje i primenjuje terapija muzikom. Zvuk i muzika se koriste u dijagnostikovanju određenog zdravstvenog problema, a potom i u terapijske svrhe. Primenljivi su u svim granama medicine, a posebno kod osoba sa specijalnim potrebama, gluvih, slepih, autističnih...

Stručnjaci, međutim, ističu da treba da se primenjuje i kod zdravih, radi stimulisanja psihomotornog razvoja, povećanja kreativnosti i produktivnosti, razvoja duhovnosti, psihoprofilaksi i u prevenciji poremećaja. Muzikoterapijom bi trebalo da budu obuhvaćena i deca u obdaništima, jer kod mališana stimuliše kreativnost. 

Deca često zbog izražene treme nisu u stanju da postignu bolje rezultate u oblastima kojima se bave, a muzikoterapija može da im pomogne. Ona bi, zapravo, trebalo da se primenjuje od dana začeća, pa sve do duboke starosti. Ravnopravno u bolničkim i vanbolničkim uslovima, naglašavaju stručnjaci.


Izvor: NovostiCopyright © 2015-2020 Radio BN. Sva prava zadržana.

Razvoj: Slađan Milovanović.